Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Renkum

Hans Turpijn, informatieadviseur

Over:  Aansluiting DSO

‘’Wij wilden als gemeente graag een goed beeld krijgen van wat we nu allemaal moeten doen om goed aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en hoeveel tijd en geld dit gaat kosten. We hebben al vaker met Thorbecke samengewerkt en tijdens een accountgesprek hadden we het over onze wens. Wij zijn toen in gesprek gegaan met Hans van Vulpen  en we zaten direct op één lijn. Hans heeft voor ons een advies met stappenplan gemaakt met verschillende deelprojecten. Wat moeten we wanneer doen en hoe? Hans heeft met omliggende gemeenten, de regionale uitvoeringsdienst, de ICT-samenwerking en een aantal leveranciers contacten gelegd, zodat wij in de omliggende organisaties nu ook bij de juiste personen aan tafel zitten. We zijn erg tevreden met het resultaat door de inzet van Hans. De relatie met onze partners is versterkt en we hebben een adviesrapport waar we echt wat aan hebben en dat niet ergens in een la verdwijnt… We beschikken nu over een plan met een praktische en pragmatische insteek. En dat past bij ons. Het is nu aan ons om zelf verder te gaan en dat is best spannend. Maar door de hulp van Hans hebben we de juiste basis in handen en kunnen we een vliegende start maken.’’ 
Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl