Gegevensbeheer WOZ en waardebepaling

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is van oudsher de specialiteit van Thorbecke. Voor veel gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden verrichten Thorbeckes ervaren taxateurs en juridisch medewerkers de WOZ-taxaties en de hieraan verbonden werkzaamheden. Thorbecke werkt uitsluitend met eigen WOZ-gecertificeerde taxateurs. Onze specialisten beschikken ook over goede kennis van de verschillende basisregistraties.

Thorbecke WOZ-specialisten: lokaal bekend

Onze taxateurs werken in verschillende regio’s. Hierdoor hebben onze taxateurs actuele regionale kennis van het waardeniveau. Thorbecke investeert veel in kennis en aanvullende opleidingen. Samen met de royale en veelzijdige praktijkervaring van onze medewerkers waarborgt dit de hoge kwaliteit van de dienstverlening in Thorbeckes complete 'WOZ-pakket'.
Ook als u tijdelijke ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten of vervanging bij afwezigheid, kunt u bij Thorbecke terecht. Wij hebben diverse professionals die u kunnen ondersteunen zoals: inventarisatiemedewerkers, medewerker basisregistraties, woz-taxateurs, modelinrichters, GIS-operators, WOZ-coördinatoren en interim-managers.

Waarmee kan Thorbecke u van dienst zijn op WOZ-gebied?

Het pakket aan WOZ-diensten en producten van Thorbecke is zeer uitgebreid. U kunt als gemeente bij de adviseurs en WOZ-specialisten van Thorbecke terecht voor:

Taxaties

Bouwvergunningen

Permanente marktanalyse

Waarderen van onroerende zaken

Inrichten van waarderingsmodellen

Bezwaar en beroep

Controle herwaardering

Onderbouwing kapitalisatiefactor

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie & Controle

BAG-WOZ koppeling

Controle koppeling BAG-WOZ

WOZ-objectenkaart

3D inhoudscontrole

Verschillendetectie

Kwaliteitscontroles Stuf-bestanden

Kadastrale volledigheid

WOZ-dialoog

Overgang naar gebruiksoppervlakte

Onderhoudsplan beheer objectkenmerken

OppMate

Zonnepanelen in de WOZ

Multiproces

Applicaties

WOZ-dialoog

CheckMate

OrtaX

OppMate
RefMate

Duurzaamheidsmonitor

Multiproces

Inpandige Opnames (InOp)

Opleidingen

WOZ-opleidingen

Aansluiting LV WOZ

Functioneel applicatiebeheer

WOZ-Katern Vakbekwaamheid

 

 

 

 

 

De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening binnen de WOZ? Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl