Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de wetgever het wettelijk systeem verbeteren en vereenvoudigen. De huidige wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening sluit volgens de wetgever niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Wat verandert er precies? En welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor publieke organisaties? Met hun ruime expertise op het gebied van ruimtelijke ordening adviseren de juristen van Thorbecke u graag.

Wat is het doel van deze Omgevingswet?

De Omgevingswet zal onderwerpen behandelen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Wat wil de wetgever met de Omgevingswet bereiken?

  • De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen
  • Duurzame projecten, zoals windmolenparken, stimuleren
  • Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

De precieze inhoud en impact van de Omgevingswet is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Wel wordt er gesuggereerd dat de invoering van deze nieuwe wet de grootste wetswijziging is sinds de grondwetsherziening van 1848, waar naamgenoot Johan Rudolph Thorbecke zijn steentje aan bijdroeg. Ook zijn de volgende feiten bekend:

  • Van 26 wetten naar één wet
  • Van circa 5000 wetsartikelen naar circa 350 wetsartikelen
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10 ministeriële regelingen
  • Van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • Eén wet voor de hele leefomgeving
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te lossen
  • Van meerdere bestemmingsplannen per gemeente naar één omgevingsplan

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Daarom bieden wij meerdere vormen van opleiding om te helpen bij het juist implementeren van de Omgevingswet. Naast kennisoverdracht biedt Thorbecke ook ondersteunende producten en diensten, zoals een impactanalyse. Onze deskundige juristen brengen met deze impactanalyse samen met u in beeld wat de impact is van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Waar moet uw gemeente rekening mee houden?  En hoe kan één en ander het beste worden aangepakt? Uitkomsten waar u wat aan heeft en mee verder kunt. Dat past bij onze missie: "Door daadkracht én in samenwerking publieke organisaties verder brengen."

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Advies of ondersteuning nodig bij de invoering van de Omgevingswet? De ervaren juristen van Thorbecke staan voor u klaar. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl  voor meer informatie.

Medewerker aan het woord

mr. Peter ScharenborgMissie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl