CheckMate©

De kwaliteit van de gemeentelijke basisregistraties dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast worden de verschillende basisregistraties ook steeds meer aan elkaar gekoppeld. Dat plaatst gemeenten voor een pittige uitdaging. Tegelijk biedt deze ontwikkeling een mooie gelegenheid om werkprocessen te stroomlijnen en efficiënter te gaan werken. Thorbecke ontwikkelde daarom de krachtige applicatie CheckMate, die alle informatie uit de WOZ, BAG en GBA controleert, vergelijkt en integreert. CheckMate is in gebruik bij ruim 130 gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De kwaliteit van uw basisregistraties op orde met CheckMate

CheckMate is de snelste weg naar betrouwbare en actuele data in één geïntegreerde omgeving. De gebruiksvriendelijke QueryManager produceert snel elk denkbaar overzicht voor gebruikers en management. CheckMate leidt niet alleen tot winst in uren en euro's, maar ook tot betere dienstverlening aan burgers en andere afnemers. CheckMate combineert administratieve én geografische informatie in één controleomgeving en biedt daarmee oplossingen voor een nauwkeurige en structurele kwaliteitscontrole. CheckMate toont ook luchtfoto’s of objectfoto’s, waarmee de situatie ter plaatse direct duidelijk is. De controleresultaten worden in thema’s en werkprocessen gepresenteerd.

CheckMate: wat zijn de voordelen?

  • Controle, vergelijking en integratie gegevens WOZ, BAG, BRK en BRP
  • Werkt onafhankelijk van de gemeentelijke beheersoftware
  • Inzicht in zowel administratieve als geografische informatie (data, geografie, lucht- en objectfotografie)
  • Beschikt over meer dan 1300 standaard controles; uit te voeren per (basis)registraties en in onderlinge relatie
  • Gegevens eenmalig controleren, meervoudig gebruiken
  • Gebruiksvriendelijke QueryManager voor overzichten, controlelijsten en managementinfo op maat
  • In één scherm raadplegen gegevens verschillende basisregistraties
  • Betrouwbare basis voor rapportages aan Waarderingskamer en BAG-audits
  • Modules voor aanvullende basisregistraties los verkrijgbaar
  • Geen kennis of ervaring met databases nodig

Krachtig hulpmiddel voor controle en integratie van uw basisregistraties

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van CheckMate of wilt u meer weten?
Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. Onze adviseurs helpen u graag. Uitgebreidere informatie vindt u in het productblad CheckMate.

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker aan het woord

Eric Kremers

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl