Staatssteun

Gemeenten en provincies spannen zich veelal maximaal in om zittende ondernemers te behouden en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Vaak gaat het daarbij over de beleidsterreinen gebiedsontwikkeling en werkgelegenheid. Als overheden ondernemingen willen steunen, is het zaak goed te kijken naar de regels voor staatssteun. Bij verkoop van grond en gebouwen kan er namelijk gemakkelijk (onbedoeld) sprake zijn van staatssteun.

Staatssteun: complexe materie

Controle op overheids- of staatssteun aan ondernemingen is één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. De Europese Commissie heeft hiervoor toetsingskaders en procedures vastgelegd, onder andere over het vaststellen en hanteren van marktconforme prijzen. Bij overtreding volgen over het algemeen stevige sancties.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen bij mogelijke staatssteun?

Thorbecke ondersteunt provincies en gemeenten bij deze complexe materie om maximaal ruimte te vinden voor eigen beleid en tegelijkertijd onbedoelde staatssteun te voorkomen. U kunt bij de juristen van Thorbecke terecht voor:

  • Analyses van kansen en risico's
  • Advies over te volgen werkwijze en procedures
  • Procedurele begeleiding, richting EU en Rijksoverheid
  • Onafhankelijke taxaties

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd wat de juristen van Thorbecke voor u kunnen betekenen op het gebied van staatssteun?
Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Alice Meijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl