Grondexploitatie

Grondexploitatie. Iets dat geregeld aan de orde komt bij gemeenten en projectontwikkelaars. Zo stelt de gemeenteraad een exploitatieplan op wanneer er een bestemmingsplan wordt vastgesteld met daarin bouwplannen van bepaalde omvang. Bij het opstellen van een exploitatieplan moet er rekening worden gehouden met de inbrengwaarden van de verschillende gronden binnen het bewuste exploitatiegebied. Voor het bepalen van de juiste waarden is een specialistische taxatie van belang.

Grondexploitatie: de juiste inbrengwaarden bepalen

Bij grondexploitatie worden de inbrengwaarden van de gronden als belangrijke kostenpost beschouwd. De inbrengwaarden dienen in de exploitatieopzet gebaseerd te zijn op de geobjectiveerde werkelijke waarde van de onroerende zaken. Voor gronden die op onteigeningsbasis zijn (of worden) verworven is de inbrengwaarde gelijk aan de volledige schadeloosstelling volgens de onteigeningswet.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De taxateurs van Thorbecke houden zich regelmatig bezig met het taxeren van inbrengwaarden en hebben ervaring met het bepalen van volledige schadeloosstelling volgens de onteigeningswet. Het op correcte wijze bepalen van de inbrengwaarden geeft zekerheid over de haalbaarheid van ontwikkelingen en voorkomt dat u te maken krijgt met kostbare beroepsprocedures. De taxateurs van Thorbecke zorgen voor een objectieve en onafhankelijke taxatie. Ook kunnen zij u adviseren of de vastgestelde grondprijzennota van uw gemeente nog actueel is.

De taxateurs van Thorbecke staan voor u klaar

Een taxatie bij grondexploitatie nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl