Afhandelen bezwaar en beroep

Een grote kostenpost binnen de uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken is het afhandelen van bezwaren en beroepen. Bijvoorbeeld voor de WOZ. Thorbecke heeft een integrale aanpak om de kosten voor bezwaar- en beroepzaken sterk te verminderen.

Vermindering kosten bezwaar- en beroepzaken

Adviesbureau Thorbecke hanteert bij bezwaar- en beroepprocedures drie uitgangspunten, waarover opdrachtgevers erg enthousiast zijn:

  • Bezwaren zoveel mogelijk voorkomen
  • Waar mogelijk bezwaren informeel afhandelen
  • Maximale efficiëntie in het formele proces

Voormeldingen

Via voormeldingen betrekken we burgers bij de totstandkoming van hun WOZ-waarde, nog vóórdat de WOZ-beschikking wordt verstuurd. Dit verhoogt het draagvlak voor de WOZ én het vermindert het aantal bezwaren.

Informele afhandeling bezwaren

Onze ervaring is dat veel bezwaren informeel kunnen worden afgehandeld. Dat verlaagt de kosten. Thorbecke werkt hierbij volgens het concept  'Transparant en laagdrempelig met de overheid', waarin persoonlijk contact met de burger voorop staat. Uiteraard kunt u ook op ons rekenen in het formele proces. Onze ervaren juristen en taxateurs ondersteunen u in het hele traject. Van het beantwoorden van bezwaarschriften, tot het opstellen van verweerschriften en het vertegenwoordigen van de gemeente in de rechtszaal.

Digitaal indienen van bezwaar

In een tijd waarin steeds meer zaken digitaal kunnen worden geregeld, past ook een wijziging in de manier waarop bezwaar kan worden ingediend. Met de WOZ-dialoog van Thorbecke is het ook mogelijk voor burgers om hun bezwaar digitaal in te dienen. En dat biedt u een aantal voordelen:

  • De bezwaarschriften zijn meteen digitaal voor u beschikbaar
  • De bezwaarschriften kunnen direct op basis van categorie en/of soort bezwaar worden ingedeeld
  • De bezwaarschriften worden overzichtelijk gepresenteerd
  • De burger kan digitaal aanvullende bestanden uploaden

Thorbecke staat voor u klaar

Wilt u meer weten over bezwaarafhandeling door Thorbecke? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Naar WOZ

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl