WOZ-Katern Vakbekwaamheid

Op 20 december 1995 werd het eerste “Examen Wet WOZ” afgenomen door de examencommissie van de Stichting Vakexamen Makelaardij in onroerende goederen. Dit examen was voor taxateurs woningen en niet-woningen en bestond uit drie onderdelen, te weten “Algemeen”, “Woningen” en “Niet-woningen”. Door de komst van de Basisregistraties, het integraal gegevensbeheer en de toenemende eisen rondom transparantie- en beveiliging van data, werd de behoefte aan breder georiënteerde opleidingen groter.

Voldoen aan de Vakbekwaamheidseisen

Mede om aan deze groeiende wens tegemoet te komen, heeft de Waarderingskamer, samen met de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), met ingang van 1 januari 2019 de vakbekwaamheid in 20 rollen beschreven en opgenomen in de Waarderingsinstructie. Deze rollen zijn vervolgens, ten behoeve van het toetsen van de vakbekwaamheid, geclusterd in zes WOZ-kwalificaties, waarin men examen kan afleggen. Er is één basiskwalificatie (WOZ-medewerker) , waaraan men dient te voldoen indien men een examen in een verdiepende WOZ-kwalificatie wil afleggen. De verdiepende WOZ-kwalificaties zijn:

  • WOZ-gegevensbeheerder
  • WOZ-taxateur woningen
  • WOZ-taxateur niet-woningen
  • WOZ-juridisch specialist
  • WOZ-coördinator

Waarom dit WOZ-Katern Vakbekwaamheid?

Het WOZ-katern Vakbekwaamheid is samengesteld als studieboek voor de examens WOZ-vakbekwaamheid. Het bevat alle studiemateriaal voor WOZ-medewerker én voor de specialisatie modules; taxateur-woningen, taxateur niet-woningen, gegevensbeheerder en juridisch specialist. In dit WOZ-katern wordt onder andere ingegaan op de waardebepaling, de waardevaststelling, de Basisregistratie WOZ en het stelsel van basisregistraties, de kwaliteitszorg en het gebruik van WOZ-gegevens door afnemers. De inhoud van deze kennisbundel stelt u in staat om een flinke stap te zetten in het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Bovendien is het een handig naslagwerk dat op geen enkele WOZ-afdeling mag ontbreken. Wij wensen u veel plezier en uiteraard succes toe bij de studie.

Samengesteld door

Mr. Riccardo de Boef, Robert Zondervan, Arnold Venema, Theo van der Vinne, Martijn Möller,
Erik-Jan den Boef en mr. Martin Franse.

Bestel nu! De oplage is beperkt

Bij deelname aan onze opleidingen is het boek inbegrepen in de cursusprijs. U kunt het boek WOZ-Katern Vakbekwaamheid ook los bestellen via onderstaande link. De kosten bedragen € 85,00 incl. BTW, en verzendkosten. Aantal pagina's: 160

 

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl