Gegevensmanagement

Hoe zorgt u ervoor dat uw gegevens op het juiste moment, de juiste plek en met de juiste kwaliteit beschikbaar zijn voor uw dienstverlening, processen en beleidsvorming? Dát is waar het om draait bij gegevensmanagement. Het is geen doel op zich maar wel een middel om op een volledige, inzichtelijke, betrouwbare en beheersbare wijze om te gaan met de gegevens die verwerkt worden. Deze gegevens zijn van grote invloed op de kwaliteit van uw bedrijfsvoering én dienstverlening.

Het juist managen van gegevens

Het overkoepelend organiseren en borgen van gegevensmanagement heeft bovendien een positief effect op de beveiliging van gegevens en bescherming van de privacy van burgers, het werken in de keten, de verantwoording van de verwerking van gegevens, het voorkomen van imagoschade en de beheersing van de kosten. Het op de juiste manier ’managen’ van uw gegevens is dus van groot belang. De adviseurs van Thorbecke helpen u hier graag mee.  

U kunt bij Thorbecke terecht voor:

  • De tijdelijke inzet van een interim gegevensmanager 
  • Advies over het organiseren van gegevensmanagement
  • Een nulmeting van uw gegevensmanagement
  • Het opstellen of reviewen van een beleidsplan voor uw gegevensmanagement
  • De inrichting van uw gegevensbeheer en functioneel beheer
  • Het efficiënter inrichten van uw processen bij gegevensbeheer 
  • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van uw gegevensbestanden
  • Het coachen en opleiden van uw gegevensbeheerder/gegevensmanager
  • Het verbeteren van het draagvlak voor gedegen gegevensmanagement
  • Advies en ondersteuning bij de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) 

De kwaliteit van uw gegevens op orde

Thorbecke heeft ook veel ervaring op het gebied van gegevenskwaliteit. Een belangrijk onderdeel voor een gedegen gegevensmanagement. Met hun kennis en ervaring brengen onze adviseurs verschillende gegevens samen, analyseren zij deze en schonen zij de gegevensbestanden op. Bijvoorbeeld voor de basisregistraties. Het efficiënt inrichten van deze registraties vraagt vaak ook om een herinrichting van de werkprocessen. Daarvoor heeft u met onze adviseurs de juiste experts in huis.

Nulmeting van uw gegevensmanagement

Is er bij uw organisatie ook al veel gedaan op het gebied van gegevensmanagement, maar is dit ad hoc of fragmentarisch gebeurd? Of is er wat meer aandacht besteed aan de organisatorische kant, maar is de kant van de gegevenskwaliteit wat onderbelicht geweest of andersom? Een scan met een nulmeting van uw huidige gegevensmanagement kan u hierbij helpen. Want alleen als u weet waar u nú staat, kunt u eventuele noodzakelijke verbeterstappen zetten.

De informatiemanagers van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd hoe wij u kunnen adviseren en ondersteunen met gegevensmanagement binnen uw organisatie? Bel 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Referentieprojecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker aan het woord

Ronald Sluiter

 

 

 

 

 

Arnold Venema

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl