Kwaliteitszorg

Thorbecke heeft op verschillende niveaus waarborgen ingebouwd voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

Lerende organisatie

Er wordt gezorgd voor een zorgvuldige selectie en opleiding van medewerkers. In de werkvelden waarin Thorbecke actief is, is de wereld steeds in verandering. Thorbecke besteedt daarom veel aandacht aan het actueel houden van kennis en competenties. Thorbecke biedt medewerkers een omgeving waarin veel van elkaar kan worden geleerd, met veel ruimte voor discussie, reflectie en verdieping. Onder meer door:

  • Teambijeenkomsten
  • Actua-sessies over inhoudelijke onderwerpen
  • Intervisiegroepen
  • Thorbeckes talenten programma voor adviseurs
  • Thorbeckes talenten programma voor specialisten
  • Werkgroepen voor innovaties in de dienstverlening
  • Persoonlijke ontwikkelplannen

Kwaliteitssysteem

Bij Thorbecke wordt gewerkt volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem (NEN-ISO 9001-2008). De taxaties van Thorbecke voldoen aan de volgende kwaliteitsnormen:

  • Internationale richtlijnen (IVS)
  • Europese richtlijnen (EVS)
  • Platform Taxateurs en Accountants (PTA)

Certificering

Onze taxateurs zijn gecertificeerd en ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en Vastgoedcert. >>Lees meer


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl