Management van kwaliteit en informatieveiligheid

De bedrijfsprocessen van Thorbecke zijn erop gericht om de behoeften en doelstellingen van de klanten, werknemers en andere belanghebbenden bij de organisatie in beeld te brengen, deze zo goed mogelijk te realiseren en hun belangen te beschermen. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn:

  • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
  • Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie die wij gebruiken of verwerken
  • Het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen waaraan wij ons verbinden

Lerende organisatie

Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging maken integraal deel uit van het managementsysteem van Thorbecke en zijn gericht op continue verbetering volgens de PDCA (plan-do-check-act) cyclus. We beoordelen de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie en signaleren kansen en bedreigingen. We stellen passende maatregelen vast en implementeren deze in de organisatie. We evalueren de effecten en sturen bij als dat nodig is. 
Thorbecke is een mensenbedrijf, het doen en laten van onze medewerkers bepaalt de tevredenheid van onze klanten en het succes van de organisatie. We bieden onze mensen een omgeving waarin veel aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling door in- en externe opleidingen, bijeenkomsten en begeleiding. 

Certificering

De directie en het management van Thorbecke stellen zich de taak om in alle bedrijfsprocessen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de prestaties te optimaliseren. Ons managementsysteem is gecertificeerd volgens de internationale normen NEN-EN-ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement en NEN-ISO/IEC 27001:2017 voor informatiebeveiliging en wordt regelmatig getoetst door externe auditors.

 

 

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl