Kwaliteitszorg

Thorbecke heeft op verschillende niveaus waarborgen ingebouwd voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

Lerende organisatie

Er wordt gezorgd voor een zorgvuldige selectie en opleiding van medewerkers. In de werkvelden waarin Thorbecke actief is, is de wereld steeds in verandering. Thorbecke besteedt daarom veel aandacht aan het actueel houden van kennis en competenties. Thorbecke biedt medewerkers een omgeving waarin veel van elkaar kan worden geleerd, met veel ruimte voor discussie, reflectie en verdieping. Onder meer door:

  • Teambijeenkomsten
  • Actua-sessies over inhoudelijke onderwerpen
  • Intervisiegroepen
  • Thorbeckes talenten programma voor adviseurs
  • Thorbeckes talenten programma voor specialisten
  • Werkgroepen voor innovaties in de dienstverlening
  • Persoonlijke ontwikkelplannen

Kwaliteitssysteem: NEN-ISO 9001:2015

Het managementsysteem van Thorbecke is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:2015. Het is erop gericht om de prestaties van Thorbecke te beheersen en continu te verbeteren. Met dit systeem waarborgen wij dat alle adviezen, diensten en producten voldoen aan de eisen van onze klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Certificering

Onze taxateurs zijn gecertificeerd en ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). >>Lees meer

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl