Minnelijke verwerving en onteigening

Onroerende zaken worden om verschillende redenen door bijvoorbeeld het Rijk, de provincie, gemeente of een waterschap/hoogheemraadschap aangekocht. In veel gevallen verloopt het verwervingstraject in samenwerking met één of meerdere marktpartijen. Thorbecke kan zowel bij minnelijke verwerving als bij onteigening ondersteunen en adviseren.

Onteigening en minnelijke verwerving tegelijk in één traject

Omdat het ontnemen van eigendom door onteigening als zeer zwaar middel (ultimum remedium) geldt, moet alles in het werk worden gesteld om er in het minnelijke traject uit te komen met de betrokken partijen. Vaak wordt gekozen voor een tweesporenbeleid. Hierbij wordt het onteigeningstraject tegelijk met het minnelijke traject doorlopen. Om uiteindelijk het onteigeningsinstrument met succes in te kunnen zetten is bovendien een gedegen dossieropbouw noodzakelijk.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

Thorbecke heeft veel aandacht voor een correcte en open communicatie met partijen, een hoge kwaliteit van geleverde producten en een tijdige planrealisatie. Onze specialisten zorgen voor:

  • Algemene advisering
  • Vaststellen van schaden (vermogens-, inkomens- en bijkomende schaden)
  • Opstellen grondverwervingsplan en grondverwervingsbudget
  • Opstellen van schadeloosstellings- en taxatierapporten
  • Uitvoeren grondverwerving al dan niet in teamverband
  • Voeren van onderhandelingen

De taxateurs van Thorbecke staan voor u klaar

Een taxatierapport nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl