Ruimtelijke ordening

In een dichtbevolkt land als Nederland is het maken van ruimtelijke plannen vaak  ‘op eieren’ lopen. Er zijn veel betrokken partijen en de kans is altijd aanwezig dat een partij door nieuwe plannen benadeeld wordt. Op slepende procedures zit u niet te wachten. Goed juridisch advies is noodzakelijk om dit te voorkomen en hoge kosten te vermijden. Thorbecke helpt gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij helpen u graag met juridisch en planologisch advies.

Tijdelijke ondersteuning bij uw RO-projecten

Bij RO-projecten is de eigen capaciteit binnen gemeenten niet altijd voldoende. Naast professioneel projectmanagement is ook een professioneel projectteam onmisbaar. Een team met voldoende capaciteit én kwaliteit. Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van een tijdelijke piekbelasting of niet volledige beschikbaarheid van specifieke specialisten in uw eigen organisatie. Thorbecke heeft de oplossing in de vorm van energieke, flexibele en ervaren juridische adviseurs. Zij kennen de wereld van de ruimtelijke ordening en gemeenten als geen ander en zijn zich bewust van de (politieke) belangen en risico’s.

De juristen van Thorbecke ondersteunen uw gemeente met:

  • Begeleiden van ruimtelijke procedures op basis van de Wro en Wabo
  • Behandelen van principeverzoeken
  • Schrijven van ruimtelijke onderbouwingen
  • Behandeling van een tegemoetkoming in schade
  • Adviseren aan het bestuur en beslissingen op bezwaar opstellen
  • Schrijven van adviezen, het maken van aanschrijvingen, vooraankondigingen, lastgevingen, verweerschriften en pleitnota’s
  • Vertegenwoordigen van raad en college in bezwaar en (hoger) beroep
  • Juridische aspecten bij de verlening van omgevingsvergunningen
  • Het beoordelen van ruimtelijke plannen en het toetsen aan de bestemmingsplannen en beleid

Meer weten of advies nodig?

Benieuwd wat de juristen van Thorbecke voor u kunnen betekenen op het gebied van ruimtelijke ordening? Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Thea de Ruijter

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl