Juridische dienstverlening

De juristen van Thorbecke zijn academisch geschoold en gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast hebben zij veel kennis van het omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Onze juristen zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en recente rechterlijke uitspraken. Thorbecke is tevens het grootste onafhankelijke taxatiebureau van Nederland. Onze gecertificeerde taxateurs werken nauw samen met onze juristen. U bent dus verzekerd van alle expertise onder één dak.

Planschade: onafhankelijke adviezen

Jaarlijks brengt Thorbecke zo’n 500 planschadeadviezen uit. De gespecialiseerde juristen en gecertificeerde taxateurs van Thorbecke hebben jarenlange ervaring in dit complexe werkveld. De rechterlijke macht heeft Thorbecke in veel uitspraken erkend als onafhankelijk deskundige.

Nadeelcompensatie: complexe materie vraagt om de juiste expertise

Als rechtmatig overheidshandelen leidt tot onevenredige nadelen dan kunnen burgers of ondernemers een beroep doen op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is nogal complex en vraagt om de juiste kennis en ervaring. Onze ervaren juristen zijn thuis in deze complexe materie waardoor u verzekerd bent van grondig juridisch advies.

Planschaderisicoanalyse: risico’s op tijd in beeld

Bij gebiedsontwikkelingen kan planschade een risico vormen. Planschaderisicoanalyses helpen u om financiële risico’s op tijd in beeld te brengen. De deskundige juristen van Thorbecke analyseren welke ontwikkelingen mogelijk schadeveroorzakend zijn en welke partijen mogelijk in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Ook kunnen zij u adviseren hoe u uw plannen bij kunt stellen om de schade te beperken.

Dienstverlening Thorbecke

Onze professionele juristen adviseren en ondersteunen u op het gebied van privaatrecht, ruimtelijke ordening, bestuursrecht en bezwaar en beroep tot aan de Raad van State.  U kunt bij Thorbecke terecht voor:

Meer weten of advies nodig?

Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

 


 

Opdrachtgever aan het woord

 

 

Medewerker aan het woord

mr. Leonie Vos

 

 

 

 

 

mr. Noor Jonker

 

 

 

 

 

Thea de Ruijter

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl