Kostprijsdekkende huur

Sinds de invoering van de Wet Markt en Overheid in juli 2014 hebben diverse gemeenten een extra knelpunt op de agenda staan. De Wet Markt en Overheid geeft veel bewegingsvrijheid voor de te maken keuzes. De wet beschrijft op globale wijze de randvoorwaarde en benadrukt een uniforme werkwijze. Zo is onder meer de verhuur van vastgoed onder extra toezicht komen te staan. De huurprijs moet namelijk minimaal de integrale kosten bevatten. Een oplossing voor de wettelijke bepalingen is een kostprijsdekkende huur. Hiermee worden zaken zoals staatssteun, oneerlijke concurrentie en het gebrek aan transparantie aangepakt. Maar hoe zorgt u nu voor de juiste berekening van de kostprijsdekkende huur?

Hoe gaat uw gemeente om met kostprijsdekkende huur?

Thorbecke voerde eerder een onderzoek uit naar de kostprijsdekkende huur. In het onderzoek is de kostprijsdekkende huur vanuit drie hoeken benaderd. Er is verdiepend onderzoek gedaan naar de beleidskant, de Wet Markt en Overheid en de gebruikelijke taxatiemethoden voor de kostprijsdekkende huur. Uit het onderzoek bleek onder meer dat een uniforme werkwijze zeer stimulerend werkt op zowel politiek, maatschappelijk als financieel gebied. Gemeenten met een uniforme werkwijze zijn dan ook zeer te spreken over het resultaat. Om te zorgen voor een uniforme werkwijze die gemeentebreed gedragen wordt, is het verstandig om een huurprijzenbeleid op te stellen. Dit beleid biedt handvatten voor een uniforme werkwijze. Lastige zaken zoals maatschappelijke aspecten in combinatie met de Wet Markt en Overheid kunnen hierin ook worden vastgelegd.

Hoe bepaalt Thorbecke voor uw gemeente een huurprijs?

De bepalingsvoorwaarde uit de Wet Markt en Overheid beschrijft drie soorten kosten: operationele kosten, afschrijvings- en onderhoudskosten en vermogenskosten. Thorbecke neemt deze kosten mee in de bepalingsmethode met de kostprijsdekkende huur als resultaat. De huurwaardebepaling wordt uitgevoerd met het flexibele kostprijsdekkende huurtaxatiemodel. Deze kan worden aangepast naar elke situatie waardoor de huurwaarde zowel passend voor uw gemeente als conform de Wet Markt en Overheid is. Het onafhankelijke adviesrapport is goed onderbouwd. En dat draagt bij aan duidelijkheid en acceptatie binnen uw gemeente. Ook helpt het u de juiste beleidskeuzes te maken voor uw gemeente.

Een juiste onderbouwing van de huurwaarde

Onze adviseurs helpen u graag met een kostprijsdekkende huurbepaling of het opstellen van een huurprijzenbeleid. Meer weten? Bel 088-888 3000 of klik op onderstaande button en vul het contactformulier in.

 

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

Medewerker aan het woord

Erik-Jan den Boef RT

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl