Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Hierin is op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Gemeenten, provincies en andere 'bronhouders' zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van hun gegevens. De BGT-specialisten van Thorbecke hebben veel ervaring met gemeentelijke beheer- of registratiesoftware. Daarnaast zijn zij ervaren in het werken met de BGT, BAG, BOR en WOZ-applicaties.

De BGT in de praktijk: Thorbecke ondersteunt

De invoering van de BGT was nauw verbonden met de inrichting van de organisatie, bedrijfsprocessen, en automatisering bij de bronhouders. In dit complexe proces heeft Thorbecke diverse bronhouders van begin tot eind ondersteund op verschillende niveaus. Zoals met het uitvoeren van een quickscan, advisering over de samenwerking en procesinrichting, projectmanagement, het maken van een plan van aanpak en hulp bij de uitvoer en implementatie. Ook nu de BGT succesvol is ingevoerd ondersteunen de specialisten van Thorbecke nog steeds verschillende gemeenten. Bijvoorbeeld door tijdelijke ondersteuning bij het BGT-beheer en periodieke controles van de gegevens en de kwaliteit ervan. Maar ook door het inpassen van het beheer in samenhang met andere registraties, om zo alvast te kunnen voorsorteren op de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Heeft u vragen of wilt u meer weten? En kunt u hulp gebruiken bij uw gegevensbeheer? Onze adviseurs vertellen u graag meer. Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Arnold Venema

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl