Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyses helpen om financiële risico’s op tijd in beeld te brengen. Zoals bij het herzien of ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen of bij projectontwikkeling. De ervaren juristen van Thorbecke verrichten jaarlijks zo’n 150 planschaderisicoanalyses.

Gedegen, persoonlijk en onafhankelijk advies

In eventuele planschade kunnen risico’s schuilen. En u wilt natuurlijk wel een sluitende grondexploitatie. Het is daarom aan te raden om een planschadeverhaalovereenkomst te sluiten met de initiatiefnemer van de nieuwe ontwikkeling. Ook wanneer u zelf gaat ontwikkelen kan Thorbecke u helpen deze risico’s in kaart te brengen.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De deskundige juristen van Thorbecke brengen in beeld welke ontwikkelingen mogelijk schade veroorzaken en welke objecten mogelijk in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Ook kunnen zij u adviseren hoe u uw plannen bij kunt stellen om de schade te beperken. Zij helpen u graag met:

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd wat de juristen van Thorbecke voor u kunnen betekenen op het gebied van planschade en planschaderisicoanalyses? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl