Omgevingswet/DSO

Een belangrijk onderdeel in de invoering van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Elk bevoegd gezag moet voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn aangesloten. De uiteindelijke impact voor elk bevoegd gezag is echter veel groter dan alleen het aansluiten van systemen op het DSO. Worstelt u ook met de kennis of capaciteit om uw systemen, data en processen op orde brengen en te borgen om een duurzaam succes te garanderen? De adviseurs van Thorbecke helpen u graag met deze en andere uitdagingen. 

Voor welke uitdagingen staan we? 

De uitdagingen bij het invoeren van de Omgevingswet en aansluitingen op de DSO zijn terug te vinden in de:

 • Visie 
  De visie van uw organisatie op de dienstverlening is een onlosmakelijk onderdeel voor de verdere aanpak.
 • Techniek en informatie 
  Om de taken straks uit te voeren is onder andere plansoftware, (toepasbare) regelsoftware, (VTH)-zaaksysteem en een digi-koppeling adapter nodig. De informatiestromen moeten worden ingericht en de informatie moet op orde worden gebracht en gehouden. 
 • Processen 
  Er is sprake van een toenemende mate van integraal werken en samenwerken. Dit vraagt om een verdere (door)ontwikkeling van het zaakgericht (samen) werken. 
 • Mensen 
  Zowel de gebruikers als de beheerders moeten meegenomen worden in alle veranderingen en doorontwikkelingen die het DSO en de omgevingswet doormaken. Het gaat om integrale samenwerking met ketenpartners en collega’s uit verschillende domeinen, participatie met burgers en bedrijven en een andere interactie met systemen.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen? 

De adviseurs van Thorbecke hebben ervaring in verschillende bij de omgevingswet betrokken  domeinen zoals Informatiemanagement, Ruimtelijke Ordening, en Juridische zaken. Onze informatieadviseurs kunnen u onder meer ondersteunen bij:

 • Algemene projectleiding
 • Het opstellen van een visie op dienstverlening/ integraal samenwerken/ zaakgericht werken
 • Het opstellen van een visie op uw informatievoorziening rond de omgevingswet
 • Begeleiden van een (Europees) aanbestedingstraject
 • Onafhankelijke projectleiding bij implementaties, aansluiting op het DSO en data-conversies
 • In beeld brengen en doorvoeren van procesverbeteringen
 • Nulmeting informatievoorziening omgevingswet 
 • Opwerken van de datakwaliteit
 • Bevorderen van samenwerking

Het resultaat? 

U bent klaar voor de inwerkingtreding van de omgevingswet en heeft deskundig advies over de te nemen vervolgstappen. Doordat Thorbecke ook dienstverlening  biedt op het gebied van Juridische zaken, GEO-informatie en gegevensbeheer kunnen wij u in verschillende fasen en vanuit verschillende expertisegebieden ondersteunen. Zo bent u goed en op tijd voorbereid op de implementatie van de omgevingswet.

De informatiemanagers van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd wat de adviseurs en informatiemanagers van Thorbecke allemaal voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Referentieproject

 

 

  

 

Medewerker aan het woord

Veronique de Lint

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl