Regie bij belastingsamenwerking

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft de belastingtaak uit huis geplaatst naar een samenwerkingsverband. Maar ook dan blijft de gemeente eindverantwoordelijk voor een correcte uitvoering. Mondige en kritische burgers spreken hun eigen gemeente aan. Controlerende instanties verscherpen hun toezicht.

Belastingsamenwerking: wat kan Thorbecke voor u betekenen?

Het is dus belangrijk dat u als gemeente actief regie voert op de belastingsamenwerking, eisen durft te stellen en de opdrachtnemer aanspreekt op resultaten. Ook voor het samenwerkingsverband is het belangrijk dat de betrokken opdrachtgevende gemeenten actief regie voeren. Zo kunnen zij hun dienstverlening op peil houden en verbeteren. Kortom: actief regie voeren bespaart tijd en geld en leidt tot tevreden burgers. Thorbecke adviseert en begeleidt gemeente hier bij. U kunt terecht bij Thorbecke voor:

  • Advies over en het opstellen van samenwerkingsafspraken
  • Inhoudelijk advies en inrichten van bedrijfsprocessen
  • Coaching en training van uw accounthouders

De ervaren adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Wilt u ook de regie houden binnen uw belastingsamenwerking? De adviseurs van Thorbecke helpen u graag. Meer weten? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht é in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl