Zonnepanelen in de WOZ

De verwachting is dat de energieprijzen in de toekomst zullen stijgen. Zonnepanelen en andere maatregelen om de duurzaamheid van woningen te vergroten, zullen daarom in toenemende mate effect hebben op de waarde van onroerend goed. Wel of niet meenemen in de WOZ waarde is daarom al geen keuze meer.

Belonen duurzaamheidmaatregelen via de OZB

Politiek en maatschappelijk is draagvlak aan het ontstaan voor de mogelijkheid van uitsluiting van duurzaamheidmaatregelen zoals zonnepanelen voor de OZB. Gezien het grote belang om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen ligt het belonen van duurzaamheidmaatregelen eerder voor de hand dan het bestraffen ervan. De gemeente heeft daarvoor reeds binnen de grenzen van de Wet WOZ de mogelijkheid tot facultatieve vrijstelling.

Detectie zonnepanelen

Thorbecke kan u volledig ontzorgen bij het detecteren van zonnepanelen vanaf luchtfoto en deze op correcte wijze registreren in de WOZ. Wij brengen samen met u de gewenste aanpak en uitvoering in beeld.

Meldapplicatie Duurzaamheidmonitor

Thorbecke adviseert om deze gelegenheid aan te grijpen en de inventarisatie niet tot zonnepanelen te beperken. Wij pleiten voor een inventarisatie die recht doet aan alle duurzaamheidinvesteringen, zoals warmtepompen, isolatie, terugwinunits, zonneboilers e.d. Met behulp van de meldapplicatie Duurzaamheidsmonitor winnen wij deze informatie rechtstreeks in bij de eigenaren. Die krijgt de gelegenheid om bewijsmateriaal te uploaden. De meldapplicatie biedt de mogelijkheid om de maatregelen te vertalen naar een duurzaamheidfactor die kan worden opgenomen in de WOZ.

Meer weten of advies nodig?

Bel: 088-8883000 of mail naar: info@thorbecke.nl.

Terug naar WOZ

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl