Inrichten van waarderingsmodellen

Bij de WOZ-waardering van vastgoed maken gemeenten gebruik van programma's en modellen van verschillende leveranciers. Te denken valt aan GouwIT waarderen, Ortax, GTWOZ en/of GeoTAX, Key2waarderen, TIOX, Tog waarderingshuis, Civison, GouwIT Belastingen, Key2 Belastingen, enz. Bij het werken met deze programma's en modellen kunt u altijd een beroep doen op Thorbecke. Onze medewerkers zijn vertrouwd met alle gangbare waarderingsmodellen en belastingapplicaties en zijn zodoende altijd snel inzetbaar. Hierin onderscheidt Thorbecke zich van de meeste andere taxatiebureaus.

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Martijn MöllerMissie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl