Verschillendetectie

Uit onderzoek is gebleken dat het gemeentelijk bestand jaarlijks met circa 10% aan verandering onderhevig is als gevolg van administratieve fouten, vergunningsvrije en illegale bouw.  Het is aan u als gemeente om grip te houden op deze processen en de mutaties vast te leggen in de verschillende basisregistraties. Maar hoe houdt u uw vastgoedregistraties correct en actueel? En hoe verwerkt u de nodige mutaties snel en eenvoudig? Thorbecke biedt u hierbij graag hulp met verschillendetectie op maat.

Verschillendetectie

Thorbecke maakt op basis van een actuele stereo luchtfoto een zeer betrouwbare en actuele hoogtekaart. Dit gebeurt met geavanceerde technologie die het mogelijk maakt om uit overlappende stereo luchtfoto's een puntenwolk met hoogtedata te genereren (Dense Matching). Door twee hoogtekaarten van verschillende actualiteit met elkaar te vergelijken, worden verschillen in hoogtes inzichtelijk. Op deze manier komen bouwmutaties (sloop, illegale bouw, bouw of verbouw) snel aan het licht. Het is echter ook mogelijk om eerst een nulmeting uit te voeren. Actuele gegevens worden hierbij vergeleken met de werkelijkheid, zodat u ervan verzekerd bent dat alle bouwwerken op actualiteit X reeds in uw bestand zijn verwerkt.

Thorbecke verschillendetectie: wat zijn de voordelen?

Er zijn drie belangrijke redenen om te kiezen voor de verschillendetectie van Thorbecke. 

  • Efficiënt gegevensbeheer: u krijgt op een zeer efficiënte manier inzicht in verschillen in uw basisregistraties BAG en WOZ en BGT
  • Actualiteit: door gebruik te maken van jaarlijks gevlogen fotografie heeft u ieder jaar een actuele stand van zaken in uw basisregistratie. Dit is ook van belang voor de afdeling Handhaving
  • Tijd en geld: met de verschillendetectie van Thorbecke worden vooraf zoveel mogelijk niet relevante verschillen gefilterd, zodat u alleen tijd en aandacht steekt in de noodzakelijke mutaties. Dit scheelt u veel tijd en geld

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de verschillendetectie?

Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. Onze adviseurs komen graag vrijblijvend langs om u een presentatie te geven en meer te vertellen!

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

Medewerker aan het woord

Arnold Venema

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl