Kadastrale volledigheidstoets

De registratie van de kadastrale percelen is in Nederland sinds jaar en dag belegd bij het Kadaster. De gemeentelijke WOZ-administratie is gekoppeld met de Basisregistratie Kadaster (BRK). In beginsel zouden de beide registraties daarom één op één moeten lopen. De praktijk is helaas anders. Het komt geregeld voor dat het Kadaster percelen kent, die niet bekend zijn in de gemeentelijke administratie. Of dat percelen die al lang zijn afgevoerd bij het Kadaster, nog steeds actief zijn in de gemeentelijke WOZ-administratie. Ook komt het voor dat een perceel in de gemeentelijke administratie, niet volledig is toegekend aan een of meerdere WOZ-objecten. Het toezichthoudend orgaan, de Waarderingskamer, ziet erop toe dat gemeenten de kadastrale volledigheid goed op orde hebben en geregeld controleren.

Thorbecke kan u hierbij gericht ondersteunen. Met onze controlemodule CheckMate kunnen wij de BRK-bestanden van het Kadaster vergelijken met uw WOZ-administratie. Van eventuele afwijkingen produceert CheckMate overzichtelijke lijsten. Ook ontvangt u lijsten waarmee de objectafbakening verder kan worden verbeterd. In dit kader kunt u denken aan mogelijke onjuiste afbakeningsrelaties.

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Eric Kremers

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl