BAG-WOZ koppeling

Thorbecke verricht voor veel gemeenten werkzaamheden op het gebied van de BAG-WOZ koppeling, één van de voorwaarden om succesvol aan te sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Thorbecke helpt u met een succesvolle aansluiting op LV-WOZ

Thorbecke maakt hiervoor gebruik van een BAG-extract, een LKI-bestand, een Stuf-TAX bestand en een actuele luchtfoto. Indien uw gemeente beschikt over een WOZ-objectenkaart kan hier eveneens gebruik van worden gemaakt. In een WOZ-objectenkaart  wordt de geometrie van de WOZ-objectafbakening van elk WOZ-object vastgelegd.

Een snelle koppeling van uw BAG-WOZ relaties

Door gebruik te maken van de WOZ-geometrie is het duidelijk binnen welke WOZ-grenzen de BAG-panden zijn gelegen. Dit reduceert de kans op een foutieve koppeling aanzienlijk. Thorbecke maakt voor de koppeling gebruik van haar eigen applicatie. In deze applicatie zijn diverse slimme koppelingsmogelijkheden bedacht die ervoor zorgen dat er hoge producties worden gedraaid, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De resultaten van de koppeling worden daarnaast met onze controle applicatie CheckMate  uitvoerig gecontroleerd. Met de hulp van Thorbecke bent u verzekerd van een kwalitatief goede koppeling!!

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Martijn Möller

 

 

 

 

 

Arnold Venema

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl