Controle Stuf-bestanden

Voor de uitwisseling van WOZ-gegevens heeft de Waarderingskamer 'standaard uitleveringsformaten' (Stuf) vastgesteld. Thorbecke heeft met CheckMate  een geavanceerde module beschikbaar voor controles van Stuf-TAX en Stuf-WOZ bestanden. Deze module voert een groot aantal kwaliteits- en integriteitscontroles uit op de verschillende Stuf-velden. Door de thematische rapportage van de controleresultaten per werkproces kunt u deze direct gebruiken om uw werkprocessen te verbeteren.

Ook is het mogelijk om de mutaties tussen twee Stuf-TAX bestanden van verschillende actualiteit naar voren te halen. Zo krijgt u inzicht in de voortgang van verbeterwerkzaamheden. Ook  voor veel Belastingsamenwerkingsverbanden controleert Thorbecke de Stuf-TAX en Stuf-WOZ bestanden bij toetreding van nieuwe deelnemers.

Terug naar WOZ

Medewerker aan het woord

Eric KremersMissie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl