Medewerker aan het woord

Veronique de Lint, adviseur informatiemanagement

"Door mijn opgedane werkervaring in het bedrijfsleven en mijn passie voor het in kaart brengen en verbeteren van processen bied ik een resultaatgerichte, positieve invalshoek aan mijn opdrachtgevers. Mijn speelveld bevindt zich op het snijvlak van mensen, processen en I/ICT ingegeven door bijvoorbeeld een wetswijziging of wijziging in beleid. Hoe creëer je energie en bereidheid om de veranderende regelgeving te implementeren? Waar in het proces treedt verspilling (van tijd) op, hoe houd je grip op het proces en zorg je voor draagkracht? Hoe leg je de veranderingen helder uit en hoe kun je oefenen om te zien waar je tegen aan loopt? En vervolgens: hoe lossen we dat samen op? Ik hecht daarbij aan open en helder communiceren. Met een vriendelijke, professionele en doelgerichte werkwijze bereik je, volgens mij, het beste resultaat. Ik werk graag samen in én met een team aan het bereiken van de gestelde doelen. Zo help ik organisaties toekomstbestendig te maken.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
WOZ, Omgevingswet/DSO

Publicatie
De Omgevingswet: termijnen
De Omgevingswet: klaar voor de start?

Uitgevoerde opdrachten
WOZ: bestandscontroles en kwaliteitscontroles, adviseren over verbetering van ketensamenwerking, planning, integraal gegevensbeheer, vakbekwaamheid en structurele controles, actualiseren en beschrijven van de WOZ-processen, inventariseren waar in het proces verspilling optreedt en waar tijdwinst geboekt kan worden, koppeling systemen in kaart brengen en bij conflicten adviseren welk systeem leidend is
Omgevingswet/DSO: begeleiding richting de omgevingswet, uitrollen nieuwe werkwijze en grip op processen, bepalen rolverdeling coördinatie meervoudige vergunningen, voortgang bewaken en draagvlak creëren bij AMT-voorstellen, betrokkenheid en participatie van vergunningverleners genereren bij uitrol nieuwe werkprocessen Omgevingswet, inventarisatie wensen, organisatie en planning oefenen (intern en extern) zodat medewerkers van VVHH ínclusief externe partners (omgevingsdiensten, gemeenten, e.d.) zijn voorbereid op het gebruik van de samenwerkingsfunctionaliteiten binnen de regio, oefenplan opstellen met de key-usergroep 

Terug naar medewerkers

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl