Medewerker aan het woord

Thea de Ruijter, RO jurist

"Het beleid rond ruimtelijke ordening in Nederland verandert voortdurend. Het bijhouden van actuele regelgeving en op juiste wijze toepassen daarvan, maken daar onderdeel van uit. Ik word enthousiast van het oplossen van juridische vraagstukken en het napluizen van de wet- en regelgeving. Doordat ik vanuit Thorbecke verschillende gemeenten adviseer, leer ik steeds weer bij. Elke gemeente doet bepaalde dingen op haar eigen manier. Die ervaringen en kennis neem ik weer mee in een volgende opdracht. Als RO-jurist probeer ik altijd om mee te denken met de betrokken partijen in het nemen van de juiste beslissingen. Ik adviseer gemeenten hoe zij ook de burgers kunnen informeren en betrekken bij voorgenomen ruimtelijke plannen. Advies op maat dus en uiteraard verlies ik daarbij geldende wetten en regels niet uit het oog. Ik ben immers niet voor niets jurist!"
Expertise
Ruimtelijke ordening, planologie, bestuursrecht

Publicaties
Vertrouwen is het sleutelwoord
Verplichte actie bij gemeenten ingevolge de Wet kwaliteitsborging bouw bij invoering Omgevingswet
Adviseren, ruimtelijke onderbouwingen schrijven en een beetje Fries leren!
Het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan

Uitgevoerde opdrachten

Maken van beleid en behandelen van aanvragen voor aanpassingen in de ruimtelijke ordening, planschadeprocedures, bezwaar- en beroepsprocedures

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl