Medewerker aan het woord

mr. Leonie Vos, senior jurist

"In mijn werk ben ik vooral bezig met het opstellen van juridische adviezen op het rechtsgebied van de Wet ruimtelijke ordening. Zo breng ik onafhankelijke adviezen uit aan gemeenten over aanvragen om tegemoetkoming in planschadevergoeding. Daarnaast voer ik regelmatig planschaderisicoanalyses uit voor publieke- en private opdrachtgevers. Ik heb in een planschadeprocedure met belangen van verschillende partijen te maken. Daar moet ik tussen laveren, waarbij ik  tegelijkertijd onafhankelijk moet blijven en een objectief advies moet afgeven. Juist dat spanningsveld vind ik erg interessant. Het persoonlijke contact met de verschillende partijen en de afwisseling in mijn werk vind ik erg leuk. Vanuit Thorbecke hebben wij goede contacten met veel gemeenten door het hele land. Door onze expertise en ruime ervaring met planschadezaken schakelen veel van hen ons daarvoor in. Een mooie blijk van waardering."

 


Expertise
Planschade, Nadeelcompensatie, Algemeen RO-juridisch gebied

Publicaties
De reikwijdte van voorzienbaarheid bij planschade
Directe planschade en binnenplanse afwijkingsmogelijkheid

Planschade: vergunningvrij valt buiten planologisch regime

Uitgevoerde opdrachten
Planschadeprocedures, bezwaar- en beroepsprocedures, planschaderisicoanalyses

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl