Medewerker aan het woord

Drs. ir. Pieter van der Brugge, jurist

Op het dynamische gebied van het omgevingsrecht ben ik graag bezig met en inzetbaar voor het opstellen en implementeren van regelgeving, het schrijven van integrale adviezen, bestuursvoorstellen, verweerschriften enzovoorts. Mijn kracht zit in de kennis van de spelregels, in het uitleggen en de toepassing ervan en in het zoeken naar een gedragen oplossing. Ik pak de zaken graag op een nuchtere en voortvarende manier aan. Daarbij houd ik voor ogen dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt.
Mijn juridische advieswerk doe ik met oog voor de belangen van burgers en bedrijven, organisaties en overheden. Vanuit een brede inhoudelijke achtergrond: water, landschap, natuur, cultuurhistorie en planologie. Door mijn uitgebreide werkervaring bij gemeenten en waterschappen weet ik wat er speelt in het werkveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise
Ruimtelijke ordening, planologie, juridische dienstverlening, omgevingsrecht, Wet natuurbescherming

Publicaties
Uitgestelde inwerkingtreding omgevingsvergunning
De tijdelijke omgevingsvergunning als overbrugging naar de Omgevingswet

Uitgevoerde opdrachten
Opstellen van en adviseren over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, principeverzoeken, milieueffectrapportage, advisering bij ontheffingen en vergunningen soortenbescherming en stikstof, Woo-verzoeken, bezwaar- en beroepszaken

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl