Medewerker aan het woord

Robert Zondervan, adviseur

"In mijn werk ben ik mij altijd bewust van de informatiebehoefte van alle belanghebbenden. Wie wil wat weten? Denk aan de gemeente zelf, maar ook de burgers, medewerkers en andere (externe) partijen. Ik bekijk een traject dan ook vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken van de belanghebbenden. Hierbij werk ik graag samen met anderen, om zo samen als team te zoeken naar de beste oplossingen die passen bij de gestelde doelen. Dat is voor mij elke keer weer een mooie uitdaging in de rol van adviseur en coach. Ik hou ervan om resultaten te boeken en daarbij de (politieke) belangen zo goed mogelijk in het oog te houden. Mijn creatieve en pragmatische kijk op zaken helpt daarbij. Ik heb vanuit mijn brede interesse de afgelopen jaren ook een stevige basis gelegd in projectleiding op het gebied van de BAG, WOZ en gemeentelijke belastingen. Zo kan ik gemeenten nog beter op weg helpen met hun vraagstukken."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Gegevensmanagement, informatiemanagementgemeentelijke belastingen, projectmanagement

Publicaties
In het spoor van de SOR
Wat als we binnen gegevensbeheer alleen gegevens gaan beheren? (Deel 2)
Hoe kan datagedreven sturen een vlucht nemen?
Heeft uw gemeente het gegevensbeheer op orde?
Wat als we binnen gegevensbeheer alleen gegevens gaan beheren?  

Uitgevoerde opdrachten
Projectleiding gemeentelijke belastingen, BAG/WOZ, implementatie reclamebelasting, onderzoek belastingsamenwerking, opstellen beleidsplan, opstellen adviesrapporten, opstellen verordeningen, opleiding en coaching, advisering, herinrichting en implementatie werkprocessen, coördineren van verbetertrajecten, projectleiding binnen gemeenten

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 


Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl