Medewerker aan het woord 

Handè Coban, jurist

"Na mijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in ben ik bij Thorbecke komen werken. Als jurist vind ik het vooral erg leuk om dingen uit te pluizen. En dat komt vaak voor bij de juridische zaken die ik onder handen heb. Ik stel veel planschadeadviezen op en hou me bezig met nadeelcompensatie. Het is daarbij van belang om goed en secuur te werk te gaan. Een kolfje naar mijn hand dus. En dat maakt mijn werk zo leuk en interessant!’’

 

 


Expertise
Planschade, nadeelcompensatie, juridische dienstverlening, bestuursrecht

Publicatie
Overgangsgevallen’ door Wet open overheid

‘Zekerheid’ bij compensatie van planschade in natura 

Uitgevoerde opdrachten
Onafhankelijke planschadeadviezen, nadeelcompensatie, afhandeling beroep- en verweerschriften

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl