Medewerker aan het woord

Vincent de Lezenne Coulander, adviseur GEO-informatie

"Het modelleren, beschrijven en waarderen van ruimtelijke situaties vind ik erg leuk om te doen. Ik werk veel datagericht met codes en cijfers. Ik ben analytisch ingesteld en ik vind het dan ook interessant om zaken en datasets grondig uit te zoeken. Het leukste is om met een lokale specialist naar een plek toe te gaan. Het grootste resultaat bereik ik zelf door honderden plekken in één keer door het juiste model te halen en zo de data te verrijken en te vertalen naar informatie. Als je processen goed wilt uitvoeren is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op de data. Alleen dan kun je processen goed en efficiënt uitvoeren. Aan mij de taak, als functioneel beheerder, om de processen zo slim mogelijk in te richten zodat gebruikers er profijt van hebben. En zij het juiste inzicht krijgen van de data en hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Belangrijk daarbij is ook om de informatie goed te presenteren. Niet alleen in een tabel, maar ook in een kaart én in woorden. In mijn werk is het fijn dat ik al die disciplines beheers en daar profiteren mijn opdrachtgevers weer van.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
BAG-beheer, BRK, BGT, OppMate, Checkmate, SQL, PostGres, FME, QGis, ArcGis, LEEF, Microsoft Visio

Uitgevoerde opdrachten
Uitvoeren implementatietrajecten, implementeren processen, inrichten van applicaties, functioneel beheer, zaakgericht werken, VTH-processen, aansluiten en koppelen zaakinformatiesystemen voor Omgevingswet en DSO, intern opleiden van medewerkers voor applicaties

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl