Medewerker aan het woord

mr. Noor Jonker, jurist

‘’Voor Thorbecke houd ik me vooral bezig met planschade. In mijn vorige baan ben ik in dit vakgebied gerold en zodoende ben ik erachter gekomen dat de rol van onafhankelijk adviseur bij planschadeprocedures mij past als een jas. Ik ben doortastend en rechtdoorzee, maar wel met een open en vriendelijke houding. Planschadezaken zijn dikwijls emotionele zaken met een gevoelige voorgeschiedenis. Ik vind het belangrijk om daar oog voor te hebben. Tegelijkertijd is het juist ook daarom van belang om duidelijkheid te scheppen om de soms hoge of verkeerde verwachtingen van de betrokken partijen bij te stellen. Met eerlijke en fijne communicatie kom je daartoe vaak een heel eind, iets waar ik dan ook graag op inzet! Uiteraard verlies ik daarbij de juridische inhoud niet uit het oog. Ik zoek de zaken grondig uit om tot een gedegen advies te kunnen komen. Dat ik bij Thorbecke ook nog eens hele kundige en prettige collega’s, medejuristen en taxateurs, om me heen heb met wie ik graag samenwerk of kan sparren, maakt dat ik met extra plezier mijn werk doe.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Planschade, nadeelcompensatie, ruimtelijke ordening, milieurecht, bestuursrecht

Uitgevoerde opdrachten
Planschadeprocedures voor diverse gemeenten en provincies, planschaderisicoanalyses, bezwaar- en beroepsprocedures

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl