Medewerker aan het woord

Peter Kobes RT, registertaxateur

"Ik loop al wat jaren mee en heb hierdoor veel taxatie-ervaring opgedaan. Ik merk dat ik kritisch ben in mijn werk en ook naar mijn opdrachtgevers toe. Ik ben proactief en denk ook met hen mee. Zo laat ik het weten wanneer iets anders kan. Als taxateur neem ik alles goed onder de loep en moet ik met veel zaken rekening houden. Er is niet altijd voldoende informatie beschikbaar en toch is het belangrijk om de taxatiewaarden goed te onderbouwen. Daarom zoek ik alles tot in de puntjes uit en kijk, mocht dat nodig zijn, vaak ook verder dan de gemeentegrens. Het leuke in mijn werk is de afwisseling. Ik kom op veel verschillende plekken en ontmoet veel verschillende mensen. Die wisselende contacten met bijvoorbeeld gemeenten en (woning) eigenaren of gebruikers van de verschillende onroerende zaken vind ik erg leuk. Het taxeren zelf blijft overigens echt ‘mensenwerk’. Er zijn wel modellen die helpen om de waarde te bepalen maar de definitieve waardering is van mijn hand."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Erfpacht, Onafhankelijke taxaties. Gecertificeerd taxateur, WOZ

Publicatie
Bijzondere taxaties in de haven van Harlingen
Vastgoed en inflatie: een onvoorzien gevolg
‘ Die onafhankelijkheid bij taxeren is heel belangrijk’

Uitgevoerde opdrachten
Waarderen van inbrengwaarden van gronden, allerlei taxaties in het kader van de Wet WOZ zoals voor zorgvastgoed, woningen, bedrijfspanden, hotels, campings, taxaties in het kader van bezwaar en (hoger) beroep (WOZ), uitvoeren van marktanalyses, taxaties in verband met wijzigen van bestemmingsplannen

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl