Medewerker aan het woord

Wouter de Jager RT, registertaxateur

"Vastgoed heb ik altijd al interessant gevonden. Het werk als taxateur past mij dan ook als een jas. Bij taxaties moet je met veel verschillende aspecten rekening houden, de marktomstandigheden, locatie en ruimtelijke plannen zijn daar enkele onderdelen van. Ik vind het erg leuk om inhoudelijk bezig te zijn en tot een waarde te komen die ik vervolgens onderbouw met de juiste gegevens. Omdat er niet altijd voldoende informatie beschikbaar is, is dit soms een uitdagende puzzel. Doordat ik door het hele land diverse soorten taxaties uitvoer, kom ik in contact met verschillende mensen en organisaties. En dat maakt mijn werk als taxateur extra afwisselend."

 

 

 

 

 


Expertise
Marktwaardetaxaties, planschadetaxaties, herbouwwaardetaxaties

Publicaties
Taxatie in beeld: het Volendams Museum

Bouwen in het groen, wel of niet doen?
Waarom is een juiste herbouwwaarde nu zo belangrijk?!

Uitgevoerde opdrachten
Taxeren van woningen en gemeentelijk vastgoed voor verschillende doeleinden waaronder: herbouwwaarde, planschade en marktwaarde

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl