Medewerker aan het woord

mr. Peter Scharenborg, senior jurist

"Na mijn studie Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik blijven wonen in het mooie Groningen. Voor mijn werk reis ik echter graag het hele land door. Mijn brede kennis van het bestuursrecht in het algemeen en de ruimtelijke ordening in het bijzonder komt goed van pas bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik verzorg vooral onafhankelijk advies als planschadeadviseur, maar lever ook algemeen juridisch advies. Daarbij zorg ik voor een grondig en kwalitatief goed advies gebaseerd op de meest recente wet- en regelgeving en jurisprudentie. Natuurlijk kom ik mijn afspraken na en zorg ik voor duidelijke communicatie richting de opdrachtgever. Bij Thorbecke zijn wij flexibel en laagdrempelig. Niet alleen in onze bereikbaarheid, maar ook in onze omgang. Deskundig juridisch advies nodig? U vraagt en wij zorgen ervoor."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Planschade, Nadeelcompensatie, Juridisch advies

Publicaties
Zonder hoofdgebouw geen achtererfgebied
Tijdelijk voordeel in planschade geen recht?

Uitgevoerde opdrachten
Opstellen planschaderisicoanalyses, advisering planschade en nadeelcompensatie en algemeen RO advies

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl