Medewerker aan het woord

Machiel Schilder, planoloog

‘’Al 24 jaar lang werk ik in de ruimtelijke ontwikkeling op diverse schaalniveaus binnen het rijk, de provincie en gemeente. Inmiddels heb ik  ruime werkervaring opgedaan als beleidsadviseur ruimtelijke ordening/planoloog. In meerdere gevallen ben ik projectleider geweest voor duurzame energie, de omgevingsvisie en Omgevingswet. Ik ben gespecialiseerd in de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied, natuurbeleid, waterbeleid en omgevingsmanagement. Ik zoek graag creatieve oplossingen en denk graag kritisch mee om projecten beter te maken. Ik kan goed meedenken over strategische hoofdlijnen op de langere termijn  maar ik haal er ook voldoening uit om een concreet mooi bouwplan te helpen realiseren. Daarnaast wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de opgave van de energietransitie van fossiele naar duurzame energie.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Ruimtelijke ordening, planvorming, projectleiding, energietransitie,  omgevingswet.

Publicatie
Gevolgen wet Versterking regie volkshuisvesting

Invoering Omgevingswet: hoe staat het ermee

Uitgevoerde opdrachten
advisering en projectleiding bij opstellen omgevingsvisie, bij energietransitie, ruimtelijke ordening buitengebied, begeleiding woningbouwplannen, projectleiding en voorbereiding en invoering Omgevingswet

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl