Medewerker aan het woord

Lyske van der Ham MSc RE, adviseur

"Ik ben continu op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen. Daarbij werk ik nauwkeurig en bewaar ik het overzicht. Bij gemeenten ben ik vooral bezig op het snijvlak van processen en informatievoorzieningen. Vanuit deze invalshoek en vanuit mijn vastgoedachtergrond benader ik ook maatschappelijk vastgoed. De afgelopen jaren is er op dit terrein veel veranderd. Gemeenten zijn bezig met ontwikkeling van hun vastgoed en op zoek naar een nieuwe strategie. Ik ondersteun graag bij de coördinatie van het dagelijks vastgoedbeheer en het vinden van een nieuw beleidskader om doelen te vertalen naar concrete acties. Dit leidt tot investeringsbeslissingen, (grond)taxaties, onderhandelingen, aan- en verkopen en andere hiermee samenhangende zaken zoals inkoop van schoonmaakdiensten en energie. Allemaal om tot een gezonde en beheerbare vastgoedportefeuille te komen. Hierbij is ook een goede samenwerking tussen meerdere partijen belangrijk. Zo onderhoud ik de contacten met huurders en makelaars. Ik ben de verbindende factor tussen die partijen en treed daarbij op als sparringpartner voor mijn opdrachtgevers."
Expertise
Informatiemanagement, gegevensmanagement, BAG, WOZ, vastgoed

Uitgevoerde opdrachten
Implementatieplan Handelsregister, projectleiding BAG, procesbeheer BAG, coaching en opleiding BAG, vastgoedcoördinator, uitvoeren voorzieningenscan, strategisch gebouwenbeheer en inrichten vastgoedcluster

Terug naar medewerkers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl