Medewerker aan het woord

mr. Julian Schooljan, jurist RO

"Na mijn rechtenstudie begon ik als secretaris van de bezwaarschriftencommissie bij een gemeente. Ik deed daar veel ervaring op in diverse rechtsgebieden. Daarna werkte ik bij een advocatenkantoor als jurist. Die functie was erg interessant en ik kreeg te maken met allerlei soorten recht, waaronder agrarisch recht. Omdat ik mij graag verder wilde specialiseren in de ruimtelijke ordening en planschade ben ik bij Thorbecke komen werken. Ik vind het namelijk erg leuk om daadwerkelijk te kunnen zien waar ik mee bezig ben. En dat kan met het omgevingsrecht. Wat ik op papier zie, kan ik ook in ‘het echt’ gaan bekijken. Dat maakt het werk des te leuker. Ik ben echt iemand van de details en zoek alles graag tot op de bodem uit. Dat, in combinatie met de (hoor)zittingen en de contacten met aanvragers, gemeenten en andere belanghebbenden, maakt mijn werk als jurist erg afwisselend. Het afleveren van een goed onderbouwd juridisch advies aan de opdrachtgever staat daarbij voorop!’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise
Ruimtelijke ordening, Planschade, Juridische dienstverlening, bestuursrecht

Publicaties
Geen nadeel, maar wel nadeel?
Van Wob naar Woo: een stap vooruit?
Huisvesting arbeidsmigranten: waar blijft de urgentie?
Relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht
Zonneparken onder kruimelgevallenregeling? 
Minder planschadeverzoeken door verhoging normaal maatschappelijk risico?
Planschade en overgangsrecht: een gespannen huwelijk

Uitgevoerde opdrachten
Begeleiden van bestemmingsplanprocedures, planschade advisering, afhandeling  bezwaar- en beroepszaken

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl