Medewerker aan het woord

Hans van Vulpen, adviseur

"Ik houd van het coachen van mensen en het organiseren van processen en projecten op het raakvlak tussen de ICT en de business. Zowel bij gemeenten als bij gemeentelijke samenwerkingen is er zeer veel in ontwikkeling. Er wordt steeds meer samenwerking gevraagd tussen de verschillende domeinen en tussen verschillende organisaties. Van belang daarbij is dat de gegevenshuishouding, de informatievoorziening én de werkprocessen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Samen met de medewerkers binnen een organisatie zorg ik dat deze speelvelden bij elkaar komen. Door mijn kennis en ervaring met de gemeentelijke basisregistraties,  de verschillende (StUF-)standaarden en de gemeentelijke infrastructuur weet ik de huidige én de gewenste situatie goed in beeld te krijgen.  Voor mij dé basis voor het ontwikkelen van een goed projectplan.  In mijn werk stel ik zowel de mens als de organisatie centraal en leg ik verbanden tussen verschillende (deel)projecten en systemen die deel uitmaken van het grotere geheel. Mijn doel is om samen met onze opdrachtgever een situatie neer te zetten waar de organisatie achter staat, waar mensen met plezier hun werk kunnen doen en waarmee de organisatie weer jaren vooruit kan."Expertise
Informatiemanagement, gegevensmanagement, intergemeentelijke samenwerking I&A, Basisregistraties, WOZ, Belastingen, BAG, StUF standaarden, projectmanagement

Publicaties
Omgevingswet en zaakgericht werken

Uitgevoerde opdrachten
Projectleiding uitbesteding WOZ en BAG naar samenwerkingsverband, Projectleiding conversies, projectleiding implementatie softwarepakketten, projectleiding implementatie koppelvlakken, verbetering werkprocessen,  opleiding en coaching, advisering implementaties basisregistraties

Terug naar medewerkers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen 


Thorbecke Nieuwsbrief 
Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl