Webinar Samenhangende Objecten Registratie

Aanmelden voor het live webinar is niet meer mogelijk

Wilt u het webinar terugkijken? Geef het door via onderstaande button.


Met de komst van de Samenhangende Objecten Registratie (SOR) gaat er veel veranderen op het gebied van gegevensbeheer en gegevensmanagement. Wij geven u graag inzicht in deze veranderingen en leggen de relatie tussen de SOR en het organiseren van het gegevensbeheer. 

Achtergrond

Het gegevensbeheer is nu nog op verschillende plekken belegd, maar hoe gaan we met één objectenregistratie naar één effectieve beheerorganisatie? Is het nog wel verstandig om de WOZ objectafbakening door een belastingsamenwerking te laten beheren? In 2025 moeten een aantal objectregistraties (zoals BAG, BGT, WOZ en BRT) tot één objectenregistratie zijn samengevoegd. Dit is nog een lange weg, omdat er nog het nodige moet gebeuren op het gebied van gegevens (transitie van losse basisregistraties naar SOR), organisatie (hoe ga ik de SOR beheren en waar in de organisatie), processen (afspraken over verantwoordelijkheden), techniek (zijn de ICT applicatie toereikend?) en mensen (kennis over de SOR).

Voor wie?

Dit Webinar is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden werkzaam in het gegevensbeheer of informatiemanagement. 

Programma

 • Wat is de SOR?
 • Ontstaan DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties)
 • Waarom de SOR? (tijdspad)
 • Rol van de WOZ in DiS Geo
 • Vergezicht (waar gaan we naar toe)
  - Theorie
  - Hoe visualiseren?
 • Welke stappen moet je daarin nemen?
  - Organiseren van gegevensbeheer (aandachtspunten en uitdagingen)
  - Kwaliteit van gegevens
  - Transitie huidige modellen naar SOR model
Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl