Nieuws van informatiemanagement

De meerwaarde van onafhankelijke projectleiding bij implementatietrajecten
Publicatiedatum: 29 september 2021 13:27

Bij elk project is het belangrijk om de verschillende belangen op de juiste manier mee te nemen in de aanpak en de uitvoering. Dit geldt zeker bij projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn. En projecten die veranderingen in de organisatie teweegbrengen. Natuurlijk heeft een project het doel om te slagen. Daarom is het verstandig om een projectleider in te zetten die tussen de partijen staat: een onafhankelijke projectleider dus.


In het spoor van de SOR
Publicatiedatum: 29 september 2021 12:18

Door Robert Zondervan: De Samenhangende objectenregistratie (SOR) gaat over het herijken van het gegevensbeheer in brede zin. De SOR is op dit moment in volle ontwikkeling. Het is een registratie die de binnengemeentelijk beheerde geo-basisregistraties, aangevuld met onderdelen van de BRK (Basisregistratie Kadaster), met elkaar verbindt. En die het beheer op een logischer wijze inricht en de inwinning eenduidiger maakt. Het is zoals gezegd een ontwikkeling. Hierbij is het zinvol op te merken dat hoewel de contouren zichtbaar zijn de weg naar het eindbeeld nog tijd vergt.


Een kritische blik op het sociaal domein
Publicatiedatum: 2 juni 2020 09:44

De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben hun toegang tot de jeugdhulp en ondersteuning vanuit de WMO geregeld via een overheids B.V. Hierin zitten de generalisten die met de inwoner in gesprek gaan om te bekijken welke hulp passend is. Zij handelen zelf al veel af, verwijzen naar het voorliggend veld en waar nodig zetten zij maatwerk in. De gemeenten kampen, zoals veel gemeenten, met hoge kosten in het sociaal domein én de hulpverleners ervaren veel administratieve druk. De gemeenten wilden hier graag eens kritisch naar kijken. Informatiemanager Adriënne Bombeld ging voor hen aan de slag. Tijd voor een interview.


Digitaal ondertekenen: alleen maar voordelen
Publicatiedatum: 12 november 2019 11:09

We zijn allemaal druk bezig om zoveel mogelijk digitaal en procesgericht te werken. Burgers dienen hun aanvragen digitaal in, we werken papierloos, we doorlopen processen volledig digitaal en we archiveren digitaal. Vervolgens printen we dan bepaalde documenten om deze te laten ondertekenen. Waarna we ze weer inscannen voor het digitale archief. Zonde!

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl