Het Thorbecke wiel voor informatiemanagement

Bij vraagstukken op het gebied van informatiemanagement werkt Thorbecke op basis van het in eigen huis ontwikkelde wiel voor informatiemanagement. Het wiel voor informatiemanagement staat voor de integrale benadering in informatiemanagementvraagstukken en -projecten. Het is een hulpmiddel om te zorgen dat aan alle relevante aspecten voldoende aandacht wordt geschonken. Het helpt om het gesprek te voeren over de deelaspecten, hoe deze op elkaar van invloed zijn en om de consequenties van te maken keuzes helder te maken.

Gebruik van het wiel

In het model werken we van binnen naar buiten. Centraal staat de vraag: waarom? Vaak wordt ons gevraagd een oplossing te implementeren, waarbij het eigenlijk niet helder is wat het probleem is waar een oplossing voor wordt gevraagd. Daarom gaan we graag eerst het gesprek aan over het waarom. Vervolgens werken we van binnen naar buiten toe, waarbij we in eerste instantie in een breder perspectief kijken naar de doelen van de organisatie en de kaders waarbinnen het vraagstuk zich afspeelt. Daarna kijken we naar de verschillende deelaspecten op de onderwerpen. Op hoofdlijnen:

 • Mens & Gedrag
  wat is het verandervermogen en hoe krijgen we de organisatie mee?
 • Klanten & Diensten
  wat betekent dit voor alle stakeholders en de dienstverlening?
 • Informatie & Gegevens
  hoe ziet de informatievoorziening eruit?
 • Techniek & Beheer
  hoe ziet de technische infrastructuur eruit en hoe is het beheer georganiseerd?
 • Processen & Organisatie
  hoe ziet de organisatie eruit en met welke wet & regelgeving hebben we te maken?

Meer weten?

Meer weten over het Thorbecke wiel voor informatiemanagement en wat onze informatiemanagers voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl