Blogs van informatiemanagement

Mise en place’

Door: Remco van der Wees, senior adviseur informatiemanagement
Publicatiedatum: 29 september 2021 13:14

Onlangs plaatsten we op LinkedIn een poll met de volgende stelling: "Voor datagedreven werken heb je een datawarehouse nodig". Voordat je verder leest, wat zou jij hier op antwoorden?


Prioriteiten in informatiemanagement 

Door: Reinoud Plantinga, manager informatiemanagement
Publicatiedatum: 29 september 2021 12:43

Ik las een artikel naar aanleiding van een onderzoek in België onder CIO ’s en digitale leiders. Securitystrategie, data governance en bewustwording bij gebruikers. Dat zijn de drie belangrijkste prioriteiten van CIO ’s en digitale leiders van Belgische organisaties. Opvallend is ook dat prioriteiten rond Cloud komen opzetten. (Bron: Computable)


Begin met het opstellen van een datastrategie. Ook als kleine gemeente!

Door: Remco van der Wees, senior adviseur informatiemanagement
Publicatiedatum: 30 juni 2021 11:34

In de vorige nieuwsbrief Informatiemanagement schreef ik over hoe te starten met datagedreven werken. Een vraagstuk dat bij veel gemeenten speelt. Om datagedreven werken goed te organiseren en in te bedden in de organisatie helpt het om een datastrategie op te stellen. Hierin worden de doelstellingen van datagedreven werken duidelijk gemaakt en geef je aan hoe je deze wilt gaan realiseren. Nu vraag je je misschien wel af of er een verschil is tussen het uitwerken van een datastrategie voor een grote of kleine gemeente? Het antwoord hierop is zowel ja als nee.


Hoe start je met datagedreven werken?

Door: Remco van der Wees, senior adviseur informatiemanagement
Publicatiedatum: 14 april 2021 11:35

Hoe start je met datagedreven werken? Wellicht herken je deze vraag uit je eigen organisatie. Er zijn misschien zelfs al wat projecten uitgevoerd waarbij mooie resultaten zijn geboekt. Het mooie dashboard of die handige monitor zorgt voor enthousiasme in de organisatie en de roep om meer gebruik te maken van data. 


Wat als we binnen gegevensbeheer alleen gegevens gaan beheren? (Deel 2)

Door: Robert Zondervan, adviseur
Publicatiedatum: 10 november 2020 09:51

In mijn eerdere blog (deel 1) van begin juni dit jaar, heb ik mijn visie op het beheren van gegevens in de keten al met u gedeeld. In deze vervolgblog neem ik u graag mee in de verdere uitwerking van het concept dat is geformuleerd binnen gemeente Amsterdam op basis van deze visie.


Datagedreven werken. Kip of het ei?

Door: Remco van der Wees, senior adviseur informatiemanagement
Publicatiedatum: 10 november 2020 09:31

Als adviseur spreek ik veel met gemeenten en andere publieke organisaties. Steeds vaker gaat het in die gesprekken over datagedreven werken. Veel organisaties hebben in hun plannen opgenomen dat ze hier wat mee willen gaan doen. Wanneer ik in zo'n gesprek vraag wat ze willen bereiken met datagedreven werken dan krijg ik vaak een antwoord in de trant van ‘we willen onze data beter benutten’. Als we het dan hebben over hoe ze dat willen doen dan gaat het vaak over het ontwikkelen van dashboards… 


Zoek de verschillen

Door: Remco van der Wees, senior adviseur informatiemanagement
Publicatiedatum: 16 september 2020 12:59

Afgelopen week sprak ik met een collega over het onderwerp datagedreven werken. Een vraag die ter sprake kwam, was hoe je dit onderwerp nu eigenlijk moet noemen? Is het datagedreven of informatiegedreven? Een vraag die ik al vaker voorbij heb horen komen. Maar is het nu alleen een kwestie van naamkeuze? Of is er een daadwerkelijk verschil tussen datagedreven of informatiegedreven werken?


Hoe kan datagedreven sturen een vlucht nemen?

Door: Robert Zondervan, adviseur
Publicatiedatum: 29 juni 2020 09:07

We hebben de afgelopen jaren veel initiatieven gezien waarin data en de juiste interpretatie ervan bijdragen aan het beleid van gemeenten. Anderzijds zie ik ook dat bestuurders vaak nog vasthouden aan het oude. Zo worden er kleine projecten ingericht en uitgevoerd om feeling te krijgen met het onderwerp. Dit is een logische wijze om datagedreven sturen te ontwikkelen en deze werkwijze wordt dan ook geadviseerd door bijvoorbeeld de VNG. Helaas zijn ook veel van deze initiatieven als een nachtkaars uitgedoofd…


Wat als we binnen gegevensbeheer alleen gegevens gaan beheren?

Door: Robert Zondervan, adviseur
Publicatiedatum: 2 juni 2020 10:30

Bij het lezen van deze titel denk je vast: dat is logisch, toch? In de praktijk is het vaak tóch anders. Een gemiddelde afdeling gegevensbeheer houdt zich, naast het beheren van gegevens, vooral ook bezig met het inwinnen en registreren ervan. Maar dan de vraag: Wat als we binnen gegevensbeheer alleen gegevens gaan beheren? Is het überhaupt mogelijk? Kún je het registreren van gegevens elders in de keten onderbrengen? Welke risico’s zijn hieraan verbonden en op welke wijze worden deze gedekt? En als belangrijkste: welke voordelen heeft een transitie als deze?


Zo wordt jouw project echt een succes!

Door: Adriënne Bombeld, informatiemanager
Publicatiedatum: 15 april 2020 09:34

Ze zeggen altijd ‘een goed begin is het halve werk’. Nou, dat is ook écht zo als je het mij vraagt. Ga je aan een project beginnen? Denk dan goed na over wát je wilt bereiken en waarom. En: is dit wel het juiste moment om dit project te starten? Zo ja, bekijk dan kritisch hoe je dit gaat realiseren. Niets is zo jammer als een project half oppakken, er veel energie in steken en dan niet het gewenste resultaat bereiken…


Heeft uw gemeente het gegevensbeheer op orde?

Door: Robert Zondervan, adviseur
Publicatiedatum: 17 april 2018 11:30

Met de komst van de basisregistraties is een standaard ontstaan voor het verzamelen, registreren, beheren en beschikbaar stellen van gegevens. Gegevens die, onder meer door de overheid, worden gebruikt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheren van een aantal van deze basisregistraties zoals: BRP, BAG, BR-WOZ en (deels) de BGT. Naast het beheer van deze basisregistraties maken gemeenten zelf ook gebruik van deze gegevens voor de uitvoering van hun eigen taken. Om de taken 'verzamelen, beheren en gebruiken' dus optimaal uit te kunnen voeren is het belangrijk dat uw gegevensbeheer op orde is. Hoe pakt u dit nu slim aan? De aandachtspunten op een rij.

 

Onze medewerkers
Agatha Oostenburg
Anna Jansma

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl