Sturen op beleid met datamonitoring in Sociaal Domein

Na de decentralisatie in het sociaal domein is er veel gebeurd. We merken om ons heen dat gemeenten er alles aan gedaan hebben om de inwoners van hun gemeente de hulp te bieden die nodig is. Gemeenten zijn hard aan het werk om processen in het sociaal domein nog beter in te richten, zodat deze aansluiten bij de lokale behoeften. Maar juist het vinden van aansluiting is makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten kunnen onvoldoende monitoren wat er precies speelt binnen hun gemeente. Zij vragen ons daarom steeds vaker om ondersteuning en advies bij het monitoren van data. Om zo meer inzicht te krijgen in de lokale behoeften binnen het sociaal domein.

Datamonitoring: geen sturing zonder juist inzicht

Inzicht is nodig om op een goede manier te kunnen sturen. Op het niveau van het bestuur en de beleidsmaker en op het niveau van de uitvoerende. Denk aan inzicht in het gebruik van voorzieningen: het aantal jeugdigen met jeugdhulp, Wmo en bijstandsgerechtigden. Maar ook stapeling in voorzieningen en omgevingsfactoren. Door beschikbare data op een goede manier in te zetten en te koppelen, krijgt u het juiste inzicht. Dit is daarna te gebruiken bij het vormen en beoordelen van beleid en de (maatschappelijke) effecten daarvan. Het zorgt voor de juiste basis om op verder te bouwen en te monitoren. De kracht van monitoring zit in herhaling. Dat vraagt om het creëren van een goede basis als het gaat om monitoring en sturingsinformatie. Bijvoorbeeld met een dashboard waarin de informatie samenkomt.

Een logisch proces

Het opzetten van een structuur om te komen tot inzicht is een heel proces. Het processchema hieronder geeft weer welke onderdelen belangrijk zijn.


Het proces draagt bij aan meer integraliteit. Het bekijkt het sociaal domein over de volle breedte en maakt visies, beleid en toekomstbeelden helder. Ook draagt het proces bij aan het verbeteren van de kwaliteit van data. Door regelmatig te monitoren, kunnen er prognoses worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de verwachting van de zorgbehoefte in een bepaald gebied. Of dat extra inzet nodig is bij armoedepreventie.

De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd hoe onze adviseurs u kunnen ondersteunen in dit proces? Bel 088- 088 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl