Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is veel veranderd op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Nog steeds verandert er de komende jaren veel. Dit vraagt niet alleen om een vernieuwende manier van werken voor én door medewerkers, maar ook om een intensieve samenwerking tussen partijen. Dit heeft invloed op de organisatie-inrichting en cultuur. De adviseurs van Thorbecke helpen graag om deze transformatie en de bijbehorende veranderingen op de juiste manier door te voeren in uw gemeente.

Werk aan de winkel

Gemeenten moeten blijvend inspelen op een steeds veranderende omgeving. Daar is flexibiliteit en een andere manier van sturing geven bij nodig. Daarnaast vraagt de transformatie in het Sociaal Domein om aanpassingen op beleidsniveau, innovatie en experimenteren, maar ook om goede communicatie en het borgen van kwaliteit. De vraag is hoe uw gemeente dit het beste kan realiseren.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen binnen het Sociaal Domein?

Hoe zetten we samen in op (toekomstige) veranderingen? Wat is daarbij de juiste visie en hoe leggen we de juiste verbindingen? Wat ons betreft gebeurt dat met draagkracht van alle betrokkenen en door meer en betere samenwerking tussen partijen. Als adviesbureau werken we hierbij oplossingsgericht. We maken verbinding met ketenpartners zoals, zorgaanbieders, zorgkantoren, en cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast leggen we verbindingen tussen verschillende partijen en beleidsterreinen. Binnen het Sociaal Domein ondersteunt Thorbecke u graag met:

 • Datamonitoring
 • Organisatieadvies en beleidsvorming
 • Training informatiebeveiligingsbewustzijn
 • Project– en programmamanagement
 • Procesimplementatie en -optimalisatie
 • Verandermanagement
 • Risicomanagement
 • Implementatie en optimalisatie Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Informatiebeveiliging en privacy
 • Teammanagement en coaching
 • Communicatietrainingen op maat

De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd hoe wij u kunnen adviseren en ondersteunen bij alle veranderingen binnen het Sociaal Domein?  Bel 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord

Medewerker aan het woord

Adriënne Bombeld
Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl