Informatiebeveiliging en privacy

‘‘Gevoelige gegevens van burgers op straat’’. Schrikt u ook als dit morgen de kop in de krant is? Waarschijnlijk wel. Burgers vertrouwen erop dat u als overheidsinstelling zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens. Wilt u informatieveiligheid en privacy garanderen? Dan is het tijd om actie te ondernemen.

Borgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie

Een betrouwbare informatievoorziening vormt een kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening van iedere organisatie. Het doel van informatiebeveiliging is het borgen van een betrouwbare en veilige informatievoorziening. Burgers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens.

Informatiebeveiliging reikt verder dan alleen ICT

Naast technische beveiligingsmaatregelen vraagt informatiebeveiliging ook om een aanpassing in houding en gedrag van medewerkers. Door technologische ontwikkelingen werken we bijvoorbeeld steeds meer tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk en kunnen we informatie eenvoudig digitaal vastleggen en verspreiden. Dit is helaas niet zonder risico. Het is daarom belangrijk dat medewerkers op een bewuste manier omgaan met informatie, zodat de kans op informatiebeveiligingsincidenten en datalekken zo klein mogelijk is.

Wet- en regelgeving

Alle organisaties in Europa, en dus ook decentrale overheden, moeten de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen. Deze Wet vervangt de richtlijn bescherming persoonsgegevens. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Informatiebeveiliging en privacy: Thorbecke adviseert

De ervaren informatiemanagers van Thorbecke helpen u met het implementeren van informatiebeveiliging en privacy in uw organisatie. Ook het (her-)ontwerpen van werkprocessen kunt u aan hen over laten. U kunt rekenen op een goed gefundeerd advies. Daarmee leggen we samen de basis voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Hierbij maken we onder meer gebruik van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Onze informatiemanagers ondersteunen u met:

Informatiebeveiliging

Privacy

De adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar

Hulp nodig bij uw informatiebeveiliging en privacy? Bel 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord


Medewerker aan het woord

ing. Erik Euwema 


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl