Incompany workshop AVG / Privacy bewustwording

Er wordt veel onduidelijkheid ervaren over wat er wel en niet mag in het kader van de nieuwe AVG. Nog ingewikkelder wordt het wanneer je de AVG legt naast de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Consulenten zijn gespitst op het zo goed mogelijk helpen van hun cliënt en verzamelen daarom zoveel mogelijk informatie om de hun gestelde taken vanuit de uitvoeringswetten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De AVG stelt het tegenovergestelde, en is gericht op data-minimalisatie en het doelmatig verwerken van persoonsgegevens. Zie daar het spanningsveld. In veel gevallen zien wij dat de AVG niet een last is, maar ook een oplossing kan bieden voor een efficiënter werkproces. De oplossing is zorgen voor kennis en bewustwording over wat je vastlegt en hoe je dit op veilige manier doet.

Training AVG in de praktijk

Thorbecke heeft daarvoor een interactieve workshop ontwikkeld, waar enerzijds kennis wordt overgedragen voor een beter begrip van wat de AVG vereist en bedoelt. En anderzijds door met casussen handvatten te krijgen hoe je er in de praktijk het beste mee om kunt gaan. Tijdens de workshop worden casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers behandeld en wordt een speciaal voor de workshop ontwikkeld spel gespeeld. 8 tot 10 weken na de workshop wordt een intervisie gepland. Tijdens de intervisie worden de ervaringen en knelpunten uit de praktijk besproken. Het doel van de intervisie is om van elkaar te leren en elkaar te helpen met het vergroten van de bewustwording en het komen tot een efficiënte werkwijze.

Deelnemers

De training is bedoeld voor consulenten die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Randvoorwaarden

  • Deelnemers leveren vooraf casussen uit hun eigen praktijk
  • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12 personen
  • Op locatie; de training wordt bij u op locatie uitgevoerd
  • Op maat; desgewenst kan de training op maat worden aangepast

Kosten

De kosten voor de training en de intervisie bedragen € 2.450, exclusief BTW en inclusief reiskosten en cursusmateriaal. Voor maatwerk brengen wij kosten in rekening.

Meer weten of reserveren?

Wilt u meer informatie of wilt u de workshop reserveren, dan kunt u bellen met Adriënne Bombeld, 088-8883000 . In overleg met u worden de data ingepland.


Opdrachtgever aan het woordUw trainer


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl