Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Thorbecke krijgt regelmatig de vraag ‘Hoe krijg ik grip op de AVG?’ De implementatie lijkt een hele klus en de deadline van 25 mei komt steeds dichterbij. Ons advies is om de implementatie vooral stap voor stap uit te voeren. Bijvoorbeeld met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op organisatieniveau.

Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA)?

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen. Vervolgens kunt u maatregelen nemen om de risico’s te verkleinen. Uiteraard is het ook een effectief instrument om uit te voeren bij bestaande processen. Een DPIA  helpt u om op systematische wijze inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat het risico is om de privacy van betrokken personen te schaden en welke gevolgen daaraan eventueel verbonden zijn. Het draagt bij aan het verminderen van of zelfs vermijden van privacyrisico’s. Een overheidsorganisatie moet een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren bij een nieuw project of de wijziging van een proces waarin persoonsgegevens worden verwerkt. In sommige gevallen bent u zelfs verplicht een DPIA uit te voeren.

Hulp bij het uitvoeren van de DPIA binnen uw organisatie

Thorbecke kan voor u de DPIA uitvoeren of bij de uitvoering daarvan ondersteunen. Op basis van het resultaat krijgt u een gericht advies om verbeteringen in het project of het proces door te voeren, om zo de privacyrisico’s te minimaliseren.

De informatiemanagers van Thorbecke staan voor u klaar

Meer weten over het uitvoeren van de DPIA door Thorbecke? Of ondersteuning nodig bij de implementatie van informatiebeveiliging en privacy? Bel 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl