Vastgoed

Vastgoed bevindt zich midden in de samenleving. Voor gemeenten is dit vastgoed een middel om maatschappelijke taken en doelen te realiseren. En bij de instandhouding en exploitatie ervan worden publieke middelen ingezet. De realisatie van deze taken en doelen wordt onder meer bepaald door de effectiviteit en efficiëntie waarmee het vastgoed wordt ingezet. Dit vraagt om een professionele benadering van het vastgoed en een juiste vastgoedstrategie. Hoe zorgt u hiervoor?

Actuele vastgoedontwikkelingen

Veranderingen in maatschappelijke behoeften vragen om een andere benadering van het vastgoed. Actuele thema’s rondom vastgoed zijn het verkopen, transformeren, verduurzamen en multifunctioneel inzetten van vastgoed. Intern speelt vastgoed ook een rol. Hoe kan het (strategisch) vastgoedmanagement op een passende manier ingericht worden? Het gaat dan niet alleen om het verdelen van werkzaamheden over mensen, maar ook over informatiesystemen, het optimaliseren en transparant maken van processen en de afstemming op het strategisch beleid. Het is van belang deze vier elementen in samenhang te ontwikkelen. Ook belangrijk is de waardering van het vastgoed. Denk aan bepaling van de marktwaarde, boekwaarde en verzekerde waarde.

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

Thorbecke heeft vastgoedadviseurs, gecertificeerde taxateurs en juristen in huis. Daardoor bent u verzekerd van een allround adviesbureau voor uw vastgoedvraagstukken. Door onze jarenlange samenwerking met en bij gemeenten beschikken wij over actuele vastgoedkennis en ervaring met de verschillende gegevens en data. Samen met u komen onze vastgoedadviseurs tot concrete plannen om vanuit uw situatie een volgende stap te zetten voor het doeltreffend en doelmatig inzetten van het vastgoed. De specialisten van Thorbecke adviseren en ondersteunen u graag met:

De vastgoed adviseurs van Thorbecke staan voor u klaar!

Advies nodig bij uw vastgoedvraagstukken? Of benieuwd wat onze vastgoedadviseurs verder voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

 

Medewerker aan het woord

Wouter de Jager RT

 

 

 

 

 

Peter Kobes RT

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl