Onafhankelijke taxatiecommissie

Als overheid heeft u, op het gebied van vastgoed, met regelmaat te maken met situaties waarbij een onafhankelijk extern advies noodzakelijk is voor de goede gang van zaken. Buiten de onafhankelijke taxaties beschikt Thorbecke over een onafhankelijke taxatiecommissie. Deze commissie is 100% onafhankelijk en bestaat uit gecertificeerde taxateurs, vastgoedadviseurs en juristen.

Wat kan de onafhankelijke taxatiecommissie voor u betekenen?

 • Opmaken of actualiseren van uw grondprijzennota
 • Advisering in geval van bezwaar, beroep of geschillen
 • Advisering over staatssteuntaxaties
 • Marktwaardetaxaties bij aan- en of verkoop van onroerend goed
 • Beoordelen van uitgevoerde taxaties
 • Uitvoeren van contrataxaties

Waarom de Thorbecke taxatiecommissie inschakelen?

 • Thorbecke is landelijk het grootste onafhankelijke taxatiebureau voor publieke organisaties. Belangrijk in onze onafhankelijkheid is dat wij op geen enkele wijze belangen hebben in aan- of verkoop of beheer van vastgoed. 100% garantie.
 • Onze juristen zijn academisch geschoold en hebben ruime ervaring in juridische bestuurskunde, bestuursrecht en/of privaatrecht.
 • Thorbecke is een adviesorganisatie en wij kijken dus ook altijd verder dan uw aanvraag. Niet zelden besparen wij gemeenten veel kosten door bijvoorbeeld het combineren van taxaties voor verschillende doeleinden.
 • Thorbecke heeft de juiste expertise en databases voor het vaak specialistische taxatiewerk van bijzondere of niet courante objecten die een gemeente vaak in eigendom heeft.
 • U bent verzekerd van kwaliteit. De taxaties van Thorbecke voldoen namelijk aan: Internationale richtlijnen (IVS); Europese richtlijnen (EVS); Platform Taxateurs en Accountants (PTA).
 • Thorbecke taxateurs ingeschreven in de verschillende kamers van het NRVT.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.
Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl